Menu Sluiten

Geschiedenis

Geschiedenis

Als we even terug duiken in de archieven blijkt dat er al een Katholieke Fanfare actief was in Nieuwkerke in het jaar 1932. Van deze begin periode is echter heel weinig bewaard gebleven en met het uitbreken van de tweede wereldoorlog viel alles wat stil.

Het is pas in 1961 dat de draad opnieuw opgenomen werd. De katholiek fanfare St-Cecilia werd heropgericht en kwam voor het eerst op straat op 4 juni 1961. Ze stapten mee in de processie. In augustus van ditzelfde jaar organiseerde het feestcomité voor de eerste keer een folkloristische stoet op kermiszondag. Ook daar trad de fanfare op.

De blikvanger van de stoet was echter de reus Ridder Jacques de la Douve die in datzelfde jaar het levenslicht zag.

Eerste optocht Jacques de la Douve 1961

Begin 1962, groeide het idee om de muzikanten te kleden in een folkloristisch kostuum, gebaseerd op de kledij van de gewone mensen uit de tijd van Pieter Breughel.

De fanfare kreeg er ook een dansgroep bij. Met de dansgroep deden ook de eerste meisjes hun intrede in onze groep. Samen met de komst van de dansgroep werd in 1962 ook onze 2e reus Vader Breughel geboren.

De harmonie anno 1962

In het jaar 1965 kreeg de fanfare een gala-uniform aangemeten. In de jaren die hierop volgden verliep alles wat stijver en het breugheluniform raakte dan ook meer en meer op de achtergrond. In de jaren ’70 werd de folkloristische dansgroep zelfs vervangen door een groep majorettes.

In 1985 wordt de toenmalige fanfare onder impuls van enkel jongeren uitgebreid tot een harmonie. In datzelfde jaar krijgt de harmonie naar aanleiding van haar 25-jarig bestaan ook een nieuw gala-uniform. Het grijze kostuum uit de jaren ’60 verdwijnt en wordt vervangen door het grijs-blauw kostuum dat op vandaag nog steeds gedragen wordt.

Met het heropleven van de folklore in de jaren ’80 kroop de harmonie terug in het breugheluniform. In 1992 werd het breugheluniform volledig vernieuwd en ook onze beide reuzen kregen een volledige opknapbeurt.

De eerste aanzet naar de harmonie zoals we deze op vandaag kennen werd gegeven einde jaren ’80, begin jaren ’90. Vanaf dat ogenblik begon de harmonie immers zwaar te investeren in de jeugd. In het begin huurde de harmonie zelf lesgevers in, om de jonge garde op te leiden. Enkele jaren later begon de harmonie ook massaal jongeren naar de muziekschool te sturen. Door zelf vervoer te organiseren samen met de ouders, werd de muziekschool in Poperinge voor velen plots heel wat bereikbaarder. Tot op vandaag blijft de harmonie nog steeds jongeren stimuleren om naar de muziekschool te trekken.

De verjonging van de laatste jaren heeft ook de harmonie veranderd. Door al die jongeren is de gemiddelde leeftijd ondertussen gezakt tot 20-25 jaar, en daarmee is onze harmonie ongetwijfeld één van de jongste en meest levendige groepen van de streek.